kleurvogelclub

"DE GRAAFSCHAP"

Onbevruchte eieren


Tips en gedachten over oorzaak en gevolg. Onbevruchte eieren normaal? Natuurlijk niet!
Inleiding: Een ding is zeker, als iedere kweker eerlijk zou zijn en zijn resultaten zuiver per gemiddelde zou opgeven dan zou blijken dat onbevruchte eieren nog erg veel voorkomt en zodoende het gemiddelde per koppel flink omlaag brengt. Een oplossing voor dit probleem is mogelijk en in de meeste gevallen niet erg moeilijk. Het probleem is dat het er meerdere kunnen zijn en de kunst is de juiste oorzaak vast te stellen. Een aantal wil ik in dit artikel gaan beschrijven.
Ouders niet in broedconditie: Het is de kunst en de kennis van de kweker op het juiste moment waar te nemen, dat de beide vogels in conditie komen.
Dit is onder andere te zien aan:
- Een goed gesloten en zuiver verenpakje hebben.
- Geen vuile poten en/of stuitveren hebben.
- Helder uit de ogen kijken.
- Goed levendig en beweeglijk zijn.
- De vogels staan regelmatig op hoge uitgestrekte poten.
- De man zal luid zingen.
Resultaat? Problemen met de kweek en zeker onbevruchte eieren!
Als men goed verzorgde vogels (in goede conditie) in de broedkooien zet, is er na een drietal dagen een nest en na ongeveer 5 á 6 dagen het eerste ei. Onbevruchte eieren zijn zo goed als uitgesloten.
Ouders niet voldoende voorbereid:
De vogels moeten de gelegenheid krijgen zich voldoende voor te bereiden. Dus:
- Niet rechtstreeks uit de buitenvolière of van de TT!
- Zeker 10 maanden oud zijn.
- De nodige rustperiode gehad hebben.
- Een goede evenwichtige en gevarieerde voeding krijgen. Deze voeding bestaat uit:
1. Een goede uitgebalanceerde zaadmengeling. Men kan hierbij rustig stellen dat een mengeling van
een bekend merk alle nodige zaden bevat.
2. Regelmatig eivoer. Men kan hierbij rustig stellen dat een mengeling van een bekend merk alle voor de vogel noodzakelijke elementen bevat.
3. Natuurlijke vitaminen. (eventueel toegevoegd een aminozuren preparaat) 4. Voldoende grit (oestergrit) maagkiezel en sepia.
5. Regelmatig voorzien van badwater.
6. Dagelijks vers drinkwater.
- De verlichting per week met 1 uur verlengen tot 15 á 16 uur

Wie zijn vogels gedurende 9 á 10 maanden voor de kweek optimaal verzorgt, zal de vruchten hiervan plukken. De vogels eerst maar aan hun lot overlaten, om dan plots enkele weken voor de kweek er alles aan gaan (en de vogels vol te proppen met vitaminen en andere onnatuurlijke zaken) leidt onherroepelijk tot ontgoochelingen …. En onbevruchte eieren
De vroegkweek:
Het steeds maar vroeger gaan kweken met onze vogels is de laatste jarenwel bekend, maar het hoeft niet een grote oorzaak van de onbevruchte eieren en dus een mislukte kweek te zijn. Dit komt gewoon omdat men de vogels niet goed op deze vervroegde broedcyclus voorbereidt. De meeste kwekers willen na nieuwjaar de vogels in de kweekhokken hebben. Dit zal geen probleem opleveren mits de vogels zeker ongeveer 10 maanden oud zijn en de juiste voorbereidingsfase ondergaan zijn. Geduld zal meer opbrengen dan alles geforceerd te gaan doen. Ook al zijn het overjarige vogels, de juiste voorbereiding blijft van belang
Gebrek aan vitaminen:
Een gebrek aan vitaminen kan ook onbevruchte eieren veroorzaken. Als jouw vogels levendig zijn, goed in de veren zitten en schoon zijn zullen er geen problemen optreden. Vitamine E bijvoorbeeld is erg belangrijk voor de vogels in de kweek. Ga nu niet opeens de vogels vol duwen met bijvoorbeeld tarwekiemolie en dergelijke want bij overdosering krijgen we ook onbevruchte eieren. Wees du voorzichtig! Hou het minimaal. Natuurlijke vitamine is belangrijk, voer dus gevarieerd. Wanneer je denkt dat het nodig is, geef dan af en toe multivitaminen die speciaal voor vogels gemaakt zijn bijvoorbeeld WM-forte.
Onvoldoende rust:
Geef de vogels voorafgaande aan het kweekseizoen rust. Ga niet direct na de TT met deze vogels kweken, ook niet met de poppen. Vergeet niet dat er een verschil is tussen TT-vogels en kweekvogels.
Vogels te jong:
De vogels dienen minimaal 10 maanden oud te zijn en een goede voorbereiding te ondergaan. Controleer bij aankoop de leeftijd van de vogels. Raadpleeg in verband met de leeftijd ook jouw eigen administratie voor je aan de kweek begint. Zo zie je maar hoe belangrijk het bijhouden van een kweekadministratie is.
Te lange bevedering:
Schimmelvogels zijn langer bevederd dan de intensieve vogels. De te lange bevedering kan een goede bevruchting in de weg staan. Om dit te voorkomen kun je de pluimpjes rond de tap en de stuit voorzichtig verwijderen. Nooit wegknippen! Dit kan de pop afschrikken bij het paren door de stekelige stoppeltjes. Ook kan het voorkomen dat de man te lange teennagels heeft. Gevolg: Onbevruchte eieren.
Zitstokken niet goed bevestigd:
-Te dunne zitstokken ? de pop kan zich niet goed vasthouden tijdens de bevlieging.
- Losse zitstokken ? de pop kan zich niet goed vasthouden tijdens de bevlieging.
- Te hoog geplaatste zitstokken ? de man heeft problemen met het bevliegen van de pop.
Dus: Goed bevestigde zitstokken (rond ofwel platte) en op de juiste plaats zal zeker
onbevruchte eieren voorkomen.

Vechtende man of pop:
Meestal gaat dit wel over na enkele dagen, maar het kan gebeuren dat dit niet het geval is. Oorzaken: een te jonge of niet in conditie zijnde pop en of man. De pop is op lokroep gekoppeld aan een andere man, men kan dit vaststellen door te luisteren naar de lokroep van de pop en het antwoord van de steeds reagerende man. Als het wat kleur, tekening en al dan niet gekuifd zijn kan, dan kun je de man omwisselen. Zo niet, dan kan het gebeuren dat het niet gaat klikken tussen de man en de pop met als gevolg onbevruchte eieren. Ook kan het gebeuren dat je een pop hebt die geen enkele man wil en die zelfs de man flink zal beschadigen. Men heeft dan gewoon pech een dergelijke pop wil gewoonweg geen man. Een dergelijke pop moet je dan ook van de hand doen of ze nu mooi is of niet, ze is waardeloos voor de kweek.
Erfelijke factoren:
Dit is zeker niet de minst belangrijke oorzaak van onbevruchte eieren maar het speelt ook een grote rol in de opbouw van het embryo. De laatste 30 jaar is er flink naar de standaardeis toe gekweekt. Er zijn diverse kleurslagen en mutaties bijgekomen. Het verbeteren van de vogels gaat alleen door strenge en selectieve kweek in alle opzichten. Het is vanzelfsprekend dat alleen de beste vogels (de vogels die de standaardeisen het dichts benaderen) hiervoor in aanmerking komen. Dat de vruchtbaarheid een factor is die hier wel eens over het hoofd gezien wordt, is iets dat op den duur niet ongestraft zal blijven. Dus let ook op met de erfelijke eigenschappen van vogels bij het koppelen, anders is de kans erg groot dat je onbevruchte eieren krijgt.
Overgang naar de tweede ronde:
Tijdens de tweede ronde wil het ook wel eens voorkomen dat er onbevruchte eieren zijn. Dit heeft dan meestal te maken met het feit dat zowel de man en of de pop te zeer actiek bezig zijn geweest met het voeren van de jongen die er meestal nog bij zitten. Daarnaast kunnen bedelende jongen de ouders tijdens het bevliegen hinderen. De oplossing hiervoor is de jongen tijdig in een babykooitje plaatsen.
Letale factor:
Soms lijkt het dat eieren niet bevrucht zijn. Door beginnende kwekers wordt nog wel eens de fout gemaakt vogels bij elkaar te plaatsen die niet bij elkaar kunnen, zoals bijvoorbeeld dominant wit x dominant wit of kuif x kuif. De levensvatbaarheid van deze combinaties is niet erg groot en soms sterft het embryo al zo vroeg af dat het lijkt alsof de eieren niet bevrucht zijn.

Wout van Gils Woutvgils@skynet.be